κατακρύπτω

κατακρύπτω
κατακρύπτω
1 bury

κατᾰκρύπτει δ' οὐ κόνις συγγόνων κεδνὰν χάριν O. 8.79

οὐκ ἔραμαι πολὺν ἐν μεγάρῳ πλοῦτον κατακρύψαις ἔχειν N. 1.31


Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • κατακρύπτω — (AM κατακρύπτω Α και κατακρύφω) κρύβω κάτι τελείως, κατακαλύπτω («τούς... Ἁθήνη νυκτὶ κατακρύψασα... ἐξῆγε», Ομ. Οδ.) μσν. αρχ. 1. περιβάλλω, καλύπτω («κατακρύπτει δ οὐ κόνις συγγόνων κεδνάν χάριν», Πίνδ.) 2. κρύβομαι 3. (για τους θεούς) κρύβω… …   Dictionary of Greek

 • κατακεκρυμμένα — κατακρύπτω hide perf part mp neut nom/voc/acc pl κατακεκρυμμένᾱ , κατακρύπτω hide perf part mp fem nom/voc/acc dual κατακεκρυμμένᾱ , κατακρύπτω hide perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κατακρύπτεσθε — κατακρύπτω hide pres imperat mp 2nd pl κατακρύπτω hide pres ind mp 2nd pl κατακρύπτω hide imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κατακρύψει — κατακρύπτω hide aor subj act 3rd sg (epic) κατακρύπτω hide fut ind mid 2nd sg κατακρύπτω hide fut ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κατακρύψουσιν — κατακρύπτω hide aor subj act 3rd pl (epic) κατακρύπτω hide fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) κατακρύπτω hide fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κατακρύψω — κατακρύπτω hide aor subj act 1st sg κατακρύπτω hide fut ind act 1st sg κατακρύπτω hide aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κατακρύψῃ — κατακρύπτω hide aor subj mid 2nd sg κατακρύπτω hide aor subj act 3rd sg κατακρύπτω hide fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κατέκρυφεν — κατακρύπτω hide plup ind act 3rd pl (epic doric aeolic) κατακρύπτω hide perf ind act 3rd sg κατακρύπτω hide aor ind pass 3rd pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κατακεκρυμμένον — κατακρύπτω hide perf part mp masc acc sg κατακρύπτω hide perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κατακεκρυμμένων — κατακρύπτω hide perf part mp fem gen pl κατακρύπτω hide perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κατακρυβέντα — κατακρύπτω hide aor part pass neut nom/voc/acc pl κατακρύπτω hide aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”